Dodaj swoją opinię o naszej sali weselnej

Wiadomość wysłano. Dziękujemy.
Telefon:
Zdjęcie:
Przeglądaj
Podpis: Data imprezy:
Treść:
Dodaj opinię
 

OPINIE NASZYCH GOŚCI

Iza i Adam

M??oda Para 2011-08-20

Panie Damianie, bardzo dzi?kujemy za wysi??ek, jaki Pan w??o??y?? w przygotowanie naszego wesela w dniu 13.08.2011. Wszystkim parom gor?co polecamy t? sal? - pyszne jedzenie, ludzie otwarci na pomys??y, nie robi?cy problemu i bardzo elastyczni pod wieloma wzgl?dami...:) Go??cie zachwyceni! Nie b?dziecie ??a??owa?! Pozdrawiamy, Iza i Adam.

Asia & Tomek

M??oda Para 2011-08-19

Bardzo gor?co polecamy Sal? Weseln? Astra - cudowna obs??uga, pyszne jedzenie i wszystko dopi?te na ostatni guzik. Dzi?kujemy :)

Jola - mama Agnieszki

Mama 2011-08-17

Dzie?? 14.08.2011r.jako rodzice Agnieszki - a teraz i Jakuba - b?dziemy wspomina? z rado??ci? i zadowoleniem. Dzi?ki Damianowi, który panowa?? nad ca??o??ci?, dzi?ki obs??udze, która ca??y czas dba??a o go??ci, dzi?ki Pani kucharce, której dania by??y wyj?tkowe, dzi?ki szczególnemu urokowi tego miejsca, wesele naszych dzieci by??o wspania??e. Czuli??my si? tak jakby wszyscy byli nasz? rodzin?. Dzi?kujemy Pa??stwu jeszcze raz serdecznie, za atmosfer? i wysok? klas? przygotowania imprezy. B?dziemy z czystym sumieniem poleca? Pa??stwa wszystkim znajomym, poniewa?? jeste??my pewni, ??e si? na 100% nie zawiod?. "Astra" to miejsce, do którego mam nadziej? b?dziemy wraca? i o którym na pewno nie zapomnimy!!!

Agnieszka i Jakub

M??oda Para 2011-08-17

14.08.2011 by?? najcudowniejszym dla nas dniem. Wesele, które odby??o si? w sali Astra zrobi??o na wszystkich naszych go??ciach ogromne wra??enie. Miejsce jest prze??liczne, jedzenie wy??mienite, obs??uga rewelacyjna i sympatyczna. W nocy du??y lekko o??wietlony ogród wydawa?? si? magiczny. Serdecznie wszystkim polecamy.

Kasia & Micha??

M??oda Para 2011-07-28

Bardzo gor?co polecamy sal? weseln?, bardzo smaczne jedzenie w odpowiednich ilo??ciach, mi??a i sprawna obs??uga, bardzo ??adne i zadbane otoczenie. W??a??ciciel bardzo otwarty i pomocny. Polecamy tak??e Pana Grzegorza barmana zaprzyja??nionego z w??a??cicielem, który serwowa?? naprawd? niesamowite drinki. Jeszcze raz serdecznie dzi?kujemy za organizacj?. Wesele odby??o si? 23.07.2011

Agnieszka i Karol

M??oda Para 2011-06-02

Serdecznie polecamy wszystkim organizacj? wesela w sali Astra. Wszystko zorganizowane zostalo na najwy??szym poziomie, a ogromna otwarto???, pomys??owo??? i zaanga??owanie gospodarzy sprawi??y, ??e by??a to naprawd? wyj?tkowa noc. Przepyszne domowe jedzenie, dodawalo go??ciom si?? do ta??ca, a dzi?ki du??ym mo??liwo??ciom noclegowym nasi go??cie mogli odpocz?? po ca??onocnej zabawie. Nasze wesele odby??o sie 21.05.2011 - jeszcze raz serdecznie dzi?kujemy.

Magda i Grzesiek

M??oda Para 2011-06-01

Polecamy Wszystkim sal? weseln?. By??o naprawd? znakomicie. Jedzonko pyszne. Obs??uga pomocna. Go??cie byli zachwyceni. Dzi?kujemy za tak wspania??e wesele - 28-05-2011. Super.

Beata i Micha??

M??oda Para 2011-05-06

Profesjonalna obs??uga, dba??o??? o szczegó??y i zadowolenie go??ci, smaczne jedzenie, ??wietna atmosfera oraz pi?kna okolica i bardzo zadbana infrastruktura sprawi??y, ??e dzie?? 30.04.2011 b?dziemy wspomina? z jeszcze wi?ksz? rado??ci?. Dzi?ki wspania??ej organizacji Pa??stwa P?czków wszyscy go??cie byli bardzo zadowoleni. Jeszcze raz serdecznie dzi?kujemy za tak cudown? organizacj? przyj?cia. Wszystkim gor?co polecamy to miejsce. My równie?? z pewno??ci? b?dziemy tu wraca? przy okazji innych uroczysto??ci rodzinnych.

Kasia & Micha??

M??oda Para 2010-08-10

Mieli??my wesele 07.08.2010,super miejsce na wesele ,obs??uga i atmosfera znakomita ,wszyscy zadowoleni.Naprawde polecam!!

Jakub i Magda

M??oda Para 2010-08-30

Mielismy wesele 28.08.2010. wspo??praca z gospoarzami perfekcyjna. Jedzenie wy??mienite jak i obs??uga i atmosfera. Serecznie polecamy sale na impreze

Klimatyzowana sala jest przystosowana do przyjmowania 185 osób.
W razie potrzeby można liczbę gości zwiększyć do 200.

Ludowa Altana

Na terenie naszego obiektu
znajduje się również staropolska Ludowa Altana,
która jest bardzo dobrą alternatywą dla zwyczajnych imprez czy konferencji.
Więcej na temat tego obiektu znajduje się na stronie www.ludowaaltana.pl